stethoscopeshop.co.uk

Omron M6 Comfort Blood Pressure Monitor

Be the first to review this product

Omron M6 Comfort Blood Pressure Monitor
More Views

Regular Price: £88.92

Special Price: £77.90

Out of stock

Incl. VAT

The Omron M6 Comfort blood pressure monitor is especially designed for patients. Namely the special cuff ensures that you can easily attach it yourself.

Wanneer u de bloeddruk van uw patiënt moet meten, is het wel zo fijn als het aan de apparatuur niet schort. Een Omron bloeddrukmeter voorziet in de behoefte van medisch deskundigen, maar is met name ook ideaal voor het gebruik door patiënten zelf. Dit komt doordat de armmanchet van de M6 Comfort zo is ontworpen dat deze met één hand is om te doen - vandaar de toevoeging "Comfort". Wanneer u gebruik maakt van een Omron bloeddrukmeter, kunt u ervan op aan dat uw metingen zo nauwkeurig mogelijk zijn. Hieronder leest u meer over een specifiek model: de Omron M6 Comfort.

Vermaard model

De Omron M6 Comfort is een bloeddrukmeter van formaat, ondanks zijn kleine afmetingen. De volledig geautomatiseerde bloeddrukmeter maakt gebruik van het oscillometrische principe. De M6 behoort tot de meest verkochte bloeddrukmeters van Omron en vindt gretig aftrek bij medisch deskundigen en ander ziekenhuispersoneel, maar het apparaat is zoals gezegd ook uitstekend geschikt voor gebruik door patiënten zelf.

Consumentenbond 2012: 7.7

De Omron M6 Comfort scoorde maar liefst een 7,7 in de bloeddrukmeter test van de Consumentenbond in 2012. Deze bloeddrukmeter was daarmee een van de beste bloeddrukmeters. De Omron M6 Comfort wordt eveneens aanbevolen door de Nederlandse Hartstichting. Comfortabel en gebruiksvriendelijk

De Omron M6 Comfort is ontworpen met betrouwbaarheid en, zoals de naam al doet vermoeden, comfort in het achterhoofd. Dat merkt u gelijk wanneer u een bloeddrukmeting uitvoert met behulp van dit apparaat. De armmanchet is eenvoudig aan te brengen. Opblazen vindt eenvoudig en snel plaats dankzij de IntelliSense-technologie. Dankzij deze technologie is opnieuw opblazen niet nodig. Daarnaast hoeft u vooraf niet meer de druk in te stellen. Hierdoor is de M6 Comfort bijzonder gebruiksvriendelijk, wat voor zowel u als de patiënt een verademing is.

Multifunctioneel ontwerp

De Omron M6 Comfort heeft meerdere functies, waardoor het apparaat in uiteenlopende medische contexten kan worden gebruikt. Naast de gewone bloeddrukmetingstand beschikt de M6 over een speciale stand voor patiënten met een onregelmatige hartslag. Het apparaat geeft dan automatisch aan of een meting met een onregelmatige hartslag opnieuw moet worden uitgevoerd. Wanneer de patiënt te veel beweegt tijdens een meting en daardoor het meetresultaat in het geding brengt, geeft het apparaat een foutmelding. Daardoor voert u nooit een meting voor niets uit. Het apparaat beschikt ook over een functie waarmee de gebruiker middels een oplichtend icoontje op het scherm kan controleren of de manchet wel goed is aangebracht. Dat is voor de huishoudelijke gebruiker een extra zekerheid.

Een slim apparaat

Geen enkel apparaat is perfect – dat geldt ook voor de Omron M6 Comfort. Om toch maximale prestaties te kunnen garanderen, heeft Omron de M6 uitgerust met een speciaal ‘dubbelcontrolesysteem’, waarmee het apparaat een apparaatfout kan herkennen. Zo ondervindt de gebruiker zo weinig mogelijk last van interne fouten. Het apparaat is uitgerust met een speciaal ontluchtingsventiel.

Geheugenfunctie

De Omron M6 bloeddrukmeter beschikt over een geheugenfunctie om meetresultaten op te slaan, zodat de gebruiker die later kan opvragen. Het apparaat heeft genoeg geheugen voor twee gebruikers (A en B) en voor elke gebruiker kunnen honderd individuele meetresultaten worden opgeslagen. Zo heeft de gebruiker automatisch een goed overzicht van de bloeddrukontwikkeling.

Technische gegevens

Het meetbereik van het apparaat is als volgt:

Specificaties Omron Bloeddrukmeter M6 Comfort: 
 • Intellisense™ technologie: betrouwbare en optimale oppompdruk
 • Comfort cuff: manchet is met één hand aan te brengen: ideaal voor patiënten.
 • LCD-display
 • Meetbereik: 0 - 299 mm Hg
 • Meetbereik hartslag: 40 - 180/min.
 • Nauwkeurigheid bloeddruk: +/- 3 mm Hg
 • Nauwkeurigheid hartslag: +/- 5% van aanduiding
 • Pompt automatisch op d.m.v. Fuzzy Logic
 • Ontluchten: Automatische drukreductie ventiel
 • Voeding: 4 AA batterijen (adapter is optioneel)
 • Circa 1500 metingen per set kwaliteits batterijen
 • Inclusief manchet, gebruiksaanwijzing, tas en batterijen
 • Klinisch gevalideerd volgens Internationaal Protocol en BHS
 • Dual check
 • Intellisense®
 • Garantie: 3 jaar op bloeddrukmeter, 1 jaar op cuff


Onze mening

Omron is al jaren dé bloeddrukmeter fabrikant voor professionals. De meter voldoet aan de hoogste eisen en is een uiterst betrouwbaar apparaat. Hij werkt snel, praktisch en is van Omron, een van de grootste specialisten op het gebied van bloeddrukmeters wereldwijd. De Comfort manchet maakt deze bloeddrukmeter ideaal voor patiënten. Artsen en verpleegkundigen zouden ook de Omron M6W bloeddrukmeter kunnen overwegen.

Omron M6 Comfort Blood Pressure Monitor, ideal for (home) use by patients. When you're measuring your patient's blood pressure, it's nice to know the device you're using is in perfect working order. Omron has been the professionals' go-to bloodpressure manufacturer for years. The M6 Comfort bloodpressure monitor not only meets the needs of medical professionals, but it's also developed specifically with patients' self-care in mind. The cuff is designed in such a way that it's easy to wrap it around your own arm with one hand – hence the name 'Comfort'.In using the Omron bloodpressure monitor, you can rest assured that your measurements are as accurate as possible. Renowned model This monitor might be small, but it's very powerful and an exceptionally reliable machine. Fully automatic, it makes use of the oscillometric principle. The M6 is one of Omron's most popular monitors, and is in great demand with medical professionals and other hospital staff alike. But, as stated before, it's also highly suitable for use by the patients themselves, both in medical settings and at home. Comfortable and user friendly The Omron M6 Comfort has been designed with comfort and reliability in mind, which you'll immediately notice when you start measuring blood pressure with the help of this device. The arm cuff is easy to apply. The cuff pumps up quickly and easily thanks to the IntelliSense™ -technology. This also means that it's not necessary to pump the cuff up again. It's no longer necessary either to enter the pressure beforehand. This makes the M6 Comfort exceptionally user friendly, which will be a relief to both you and your patient. Multifunctional design The Omron M6 Comfort has multiple functions, which means it can be used in a wide variety of medical contexts. Apart from the normal blood pressure measurement setting, the M6 has a special setting for patients with an irregular pulse.The device will automatically indicate whether the measurement on the patient with the irregular pulse should be done again.If a patient moves too much during the monitoring and might therefore negatively influence the accuracy of the results, the machine will give an error warning. This means you will never take a measurement that doesn't reflect the actual blood pressure of the patient.The device also possesses a function which enables the user to control whether the cuff has been applied correctly, through the use of a bold icon on the screen. This gives extra reassurance when the M6 is used at home. A clever device No device is perfect – this goes for the Omron M6 Comfort as well. To still be able to guarantee maximum performance, Omron has equipped the M6 with a special 'double control system', which enables the device to recognise faults in its own system. This means the user will experience minimum inaccuracy caused by internal errors. The device comes equipped with a special air release valve. Memory function The memory function of this device will save the results of the measurements, so the user can retrieve them at a later point. The device has enough memory for two users (A and B), and for each user up to hundreds of individual measurements can be saved. This gives the user a good overall view of blood pressure development. Specifications of the Omron Blood Pressure Monitor M6 Comfort: -IntelliSense™ technology: reliable and optimal pump pressure. -Comfort cuff: cuff can be wrapped around the arm with one hand: ideal for patients. -LCD-display -Range blood pressure: 0- 299 mm Hg -Range pulse : 40-180/min -Accuracy blood pressure: +/- 3 mm Hg -Accuracy pulse: +/- 5% of the indicated value. -Pumps up automatically through Fuzzy Logic. -Air release: Automatic pressure reduction valve. -Feed: 4AA batteries (adapter is optional). -Approximately 1500 measurements per set of quality batteries. -Included: cuff, instruction manual, carry case, batteries. -Clinically evaluated according to International Protocol and BHS. -Dual Check. -IntelliSense® -Guarantee: 3 years on device, 1 year on cuff.
SKU 15254593
EAN 4015672104525
Manufacturer Omron

No reviews have been found